• 31 augustus 2020

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 150 150 Opvoedparty

Ouderbetrokkenheid gaat primair over het betrokken zijn van ouders bij het opvoeden en leren van het eigen kind, thuis en op school. Dit is vaak minder zichtbaar binnen de school.
Ouderparticipatie gaat over de ouders die formeel- of informeel betrokken zijn bij activiteiten van de school. Denk aan activiteiten rondom feestdagen, luizenpluizen, begeleiding van sportdagen, schoolkamp en andere uitjes.

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat ouders een grote invloed hebben op de leerprestaties van hun kinderen. Dat geldt zowel voor de betrokkenheid van ouders bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen thuis, als voor de betrokkenheid van ouders bij de school. De Nationale Oudermonitor (2012) laat zien dat ruim een kwart van de ouders geen steun van de school ervaart bij de opvoeding, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Als scholen zich vaker richten op ouders, blijkt dat zij meer investeren in het onderwijs van hun kinderen. Interessant is dat scholen zelf redelijk tevreden zijn over de betrokkenheid en participatie van ouders. 

Ouderbetrokkenheid kent vele varianten qua naamgeving:

Samenwerking ouder-school, ouderbetrokkenheid, (in)formele ouderparticipatie, actief partnerschap, pedagogisch partnerschap, schoolbetrokkenheid, school-ouderovereenkomst, educatief partnerschap, leerling-ouder-schoolcontract, oudercontracten, ouders als partners , ketenaanpak schooluitval, educatief partnerschap. Lunamare praat graag over samenWIJS, in aanloop naar het nog te ontwikkelen materiaal.

Wat is educatief partnerschap?

Jarenlang was de taakverdeling tussen school en ouders gescheiden. Nu is de tendens steeds meer dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Ook gelijkwaardigheid van ouders en school krijgt steeds meer nadruk. Educatief partnerschap is ‘een proces waarin betrokkenen erop uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.’

De OpvoedParty hanteert deze definitie: ‘Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouder en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school) ontwikkeling van het kind’. (CPS)

OpvoedParty & ouderbetrokkenheid?

Doel

Het doel van de OpvoedParty binnen onderwijs en opvang is dat ambassadeurs ouders helpen bij onderwijsonderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie. Het gaat erom dat het gesprek over opvoeden, onderwijs & opgroeien (education) op gang komt. 

Waarom

  • De OpvoedParty kan leerkracht “ontlasten” van opvoedingsvragen binnen de muren van de school of opvang. 
  • De school of de opvang komt tijdens  een OpvoedParty meer te weten over wat ouders bezig houdt (thuis en met betrekking tot schoolse zaken). 
  • Je kan met een OpvoedParty meerdere culturen en opvoedingsstijlen met elkaar laten kennismaken, zodat er meer tolerantie onder elkaar is (bijvoorbeeld op het schoolplein).
  • In plaats van dat men aan het hek blijft “klagen” over alles wat de school niet of niet goed doet kan een OpvoedParty de klaagcultuur omzetten in een vraagcultuur, waarin naar oplossingen gezocht kan worden. 
  • Omgekeerd geldt dat beroepsopvoeders in onderwijs en opvang ook meer begrip kunnen opbrengen voor ouders als zij diens werkelijke verhaal kennen. 
  • Als er vaker en beter naar ouders geluisterd wordt, zijn zij bereid om meer te investeren in de school en kind. Met de begripvolle en oordeelvrije omgeving van de OpvoedParty ontstaat wederzijdse betrokkenheid omdat er een luisterend oor wordt geboden. 

Hoe?

Vragen die gesteld worden gaan over: waar en hoe kunnen we educatief partnerschap optimaliseren? Hoe kunnen we in samenspraak een educatieve visie ontwikkelen? Wat kan de school bijdragen, wat kunnen ouders daarin doen?  Hoe kun je de omstandigheden van kinderen optimaliseren, zowel thuis als op school. Bijvoorbeeld over omgaan met verzuim, zorgleerlingen, overgang naar de middelbare school, hoe kan je je kind begeleiden met huiswerk maken, wat is het nut van lezen/voorlezen etc.

 

 

Leave a Reply

Privacy voorwaarden

Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan. Het blokkeren van sommige cookies heeft invloed op je gebruikerservaring.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe je ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op "Alle cookies toestaan".