Ouderbetrokkenheid – SamenWIJS

  • Heb je het gehad met trekken en duwen aan ouders die niet willen?
  • Eindeloos klagen aan het hek, dat kunnen ze. Maar in actie komen, ho maar?
  • Op zoek naar slimme manieren om ouderbetrokkenheid vorm te geven?

Dan ben je hier aan het goede adres!

Vanuit de overheid wordt ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie, onderwijs en kinderopvang gestimuleerd.  Het Engels kent de term “education”. Dat gaat over het snijvlak van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en opgroeien van kinderen. Ze kunnen geen van allen zonder elkaar. En dus zullen we op zoek moeten gaan naar partnerschap in educatie. Maar wat is dat en vooral: hoe doe je dat? 

SamenWIJS? Jarenlang was de taakverdeling tussen school en ouders gescheiden. Nu is de tendens steeds meer dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Gelijkwaardigheid van ouders en school krijgt steeds meer nadruk. Educatief partnerschap is ‘een proces waarin betrokkenen erop uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.’ Lunamare noemt het kortweg: SamenWIJS. Ouderbetrokkenheid - driehoeksverhouding

De Nationale Oudermonitor (2012) laat zien dat ruim een kwart van de ouders geen steun van de school ervaart bij de opvoeding, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Als scholen zich vaker richten op ouders, blijkt dat zij meer investeren in het onderwijs van hun kinderen. Dus het is tijd om te investeren in ouders. Het loont!

Ouderbetrokkenheid is gaat verder dan ouderparticipatie in de vorm van MR-lidmaatschap, luizen- of leesouder zijn. Ouderbetrokkenheid gaat ook over interesse vanuit de school voor de ouder, die worstelt met opvoedingsvragen die aan onderwijs raken. Denk aan items als:

  • Waarom zou ik voorlezen?
  • Ik maak me zorgen om de leerprestaties van mijn kind. Wat kan ik als ouder bijdragen?
  • Hoe bereid ik me voor op de overgang naar de middelbare school?
  • Mijn kind spijbelt, wat nu?
  • Hoe kan ik mijn kind begeleiden met huiswerk maken?

Allemaal vragen waarop ouders een veel grotere invloed hebben dan ze zelf denken. En waar de school in haar eentje ook niet de oplossing kan en wil zijn. In een OpvoedParty kunnen al deze thema’s moeiteloos aan bod komen. Zonder deze te problematiseren of ouders terecht te wijzen of te betuttelen. Met behoud van autonomie van de ouder én de school.

Van klagen naar vragen. Ouders die klagen worden het liefst door onderwijzend personeel overgeslagen. In een OpvoedParty leren ouders om hun knagende vragen te verhelderen, te delen en zo mogelijk met steun van andere ouders op te lossen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen dilemma’s en wensen. In plaats van dat ze aan het hek blijven klagen over wat de school niet of niet goed genoeg doet. En de medewerker ouderbetrokkenheid? Die faciliteert het gesprek, bewaakt de veiligheid aan tafel en verzorgt de koffie en de koekjes.

Spreekt dit verhaal je aan? Neem dan vandaag nog contact op! Want samen opvoeden is leuker dan alleen!

NB: Lunamare werkt hard aan de inhoud van een nieuw te ontwikkelen SamenWIJS-OpvoedPartySpel. Wil je daar meer van weten of ken je mensen/organisaties die dit willen ondersteunen, neem dan contact op.