Onderzoek

Lunamare laat jaarlijks onderzoek doen naar de OpvoedParty teneinde de effectiviteit van de interventie te onderbouwen. Op deze pagina vind je onderzoeken van studenten (HBO en Universiteit) maar ook bijvoorbeeld van GGD GHOR die je gratis kan downloaden.

Juni 2017 – Onderzoek naar Ouderbetrokkenheid en de OpvoedParty.

Riane Bouma en Denise Rijsdijk hebben onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid in kinderopvang en basisonderwijs. En of de OpvoedParty hierin van betekenis kan zijn. Beide scripties zijn zeer lezenswaardige documenten geworden.

Juni 2017 – Pilot GGD GHOR afgerond met een positief resultaat. 

Het heeft even geduurd maar de pilot met GGD GHOR is afgerond. Het resultaat is overwegend positief. In dit verslag kunt u lezen wat JGZ-medewerkers vinden van de OpvoedParty in hun dagelijks werk. Het resultaat is ook gepubliceerd op kennisnet.

Mei 2017 – Wat er nog nodig is om in aanmerking te komen voor de databank effectieve jeugdinterventies van het Nji.

Kirsten Haaksema en Lotte van de Peppel (CHE) hebben een prachtige eindscriptie afgeleverd, waarin helder wordt wat er nog nodig is om op de databank te komen. Kortgezegd: alle ingrediënten zijn beschikbaar, alleen moeten ze nog wel even in de juiste volgorde worden gezet. Werk aan de winkel dus het komende jaar! Hier vindt u het eindresultaat.

Juli 2016 – Eindpresentatie over de werkzame factoren van het AltijdWat-OpvoedPartySpel.

Nadia Zwart en Celianne van de Bovenkamp hebben in 2016 onderzoek gedaan naar de werkzame en niet-werkzame factoren van het AltijdWatSpel. In deze powerpoint presentatie zie je in vogelvlucht hun bevindingen. Het hele document kun je hier vinden.

Juli 2015 – Documentanalyse op effectiviteitspotentie.

Vijf studenten van de Universiteit Utrecht (Ellis Bouter, Thomas Braas, Yoni Geerlings, Anne-Marije Klijn, Kim van der Linden) hebben onder leiding van Dr. Paul Baar een documentanalyse gedaan op effectiviteitspotentie van de OpvoedParty. De resultaten van het vak Pedagogische praktijkontwikkeling , onderzoek en beleid kun je hier terugvinden als PDF.

Juli 2015 – De OpvoedParty in haar kracht – onderzoek naar de laagdrempeligheid, eigen kracht en thema’s van de OpvoedParty.

Afstudeeronderzoek van Tine van Weelden en Alinda van den Broek (2015) naar de kracht van de OpvoedParty. Tine en Alinda hebben onderzocht hoe ambassadeurs en ouders de laagdrempeligheid van de OpvoedParty ervaren. Tevens hebben zij gekeken naar het bevorderen van Eigen Kracht. Tot slot hebben zij gekeken of met de drie thema’s in het OpvoedPartySpel (zelfbeeld & zelfvertrouwen, communicatie en grensoverschrijdend gedrag) inderdaad voldoende ruimte bieden om alle opvoedvragen te stellen. Downloaden (PDF) van dit rapport kan hier.

Juli 2014 – De kracht van de OpvoedParty – onderzoek naar de opbrengsten van de OpvoedParty voor ouders.

Afstudeeronderzoek van Jitske Möhlmann (2014) naar de opbrengsten voor ouders en de positie van de OpvoedParty in de transitie Jeugdzorg, Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Downloaden (PDF) van dit rapport kan hier.

Juni 2011 – Het OpvoedPartySpel: Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit de eigenWIJSheid van ouders.

Afstudeerwerkstuk Linh Le (2011) over de eerste ervaringen van beroepsopvoeders met het OpvoedPartySpel. Downloaden (PDF) van het afstudeerwerkstuk kan hier.