OpvoedPartyOuderAvond

  • Trek je al jaren geen volle zalen meer met ouderavonden?
  • Op zoek een originele interactieve belevenis voor ouders?
  • Ouders op speelse wijze helpen met hun dagelijkse knagende opvoedingsvragen?

Denk dan eens aan een OpvoedPartyAvond. Lunamare maakt graag interactieve ouderavonden op maat voor kinderopvang, onderwijs, welzijns- of zorginstelling.

Hoe? Ouders brengen zelf hun actuele vragen of dilemma’s in de opvoeding mee. Deze worden in kleine subgroepen besproken met mede-ouders. Vooraf kunnen ook (anoniem) vragen per mail opgestuurd worden.  Na een korte inleiding waarin de “hersens op aan” worden gezet, gaan ouders met elkaar in gesprek. Aan het eind verzamelen we de suggesties uit de subgroepen die we dan weer delen met de andere groepjes. Zo blijven we vermenigvuldigen door te delen en komt iedere ouder tot zijn/haar recht. Lunamare bezorgt je in 2 uur een onvergetelijke interactieve avond.

De ouderraad van het KWC te Culemborg had Katrien Laane uitgenodigd voor een ‘OpvoedPartyAvond’ voor alle ouders van de leerlingen. Na een plenaire inleiding werden de ouders in groepjes verdeeld om a.d.h.v. kaartjes van het OpvoedPartySpel enkele situaties onderling te bespreken. Voor veel ouders was het fijn om in betrouwbare kring een persoonlijk probleem neer te leggen en te concluderen dat ook anderen met vaak dezelfde uitdagingen te kampen hebben. Al met al een inspirerende avond over opvoeden met praktisch toepasbare tips voor thuis.

OpvoedPartyZaal ouderavond

Globaal programma (2 uur):

  • Warming up – kennismaken met elkaar en met de spreker
  • Inleiding en uitleg over discussie – 20 tot 30 minuten
  • Discussie in subgroepen met het OpvoedPartySpel – 60 tot 70 minuten
  • Plenaire oogst van de avond – 20 tot 30 minuten

Kosten?

  • Kennismakings- c.q. offertegesprek & evaluatie is gratis.
  • Uitvoering van de avond: €495,= (exclusief 21% BTW en reiskosten).
  • Organisatiekosten (zoals ruimte reserveren, koffie/thee, uitnodigingen maken, werving ouders, gebruik van beamer, overige materiaalkosten etc.) worden in overleg eventueel verrekend. Lunamare streeft ernaar deze zo laag mogelijk te houden. Vraag gerust om advies.

Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact op, dan kijken we naar een aanbod op maat voor jouw organisatie.