Voor wie is het materiaal?

Iedere beroepsopvoeder/vrijwilliger die de basistraining heeft gevolgd mag materiaal bestellen. Uitzondering  vormen het Handboek en de OpvoedKikkertjes. Die zijn vrij beschikbaar voor iedereen.

Het OpvoedPartyMateriaal is geschikt voor elke beroepsopvoeder/vrijwilliger, die:

 • een groot hart en bijzondere belangstelling voor ouders heeft;
 • aan de slag wil met opvoedingsondersteuning en/of ouderbetrokkenheid;
 • op zoek is naar inspiratie voor gesprekken met ouders in onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg;
 • graag op een speelse manier in contact komt met (groepen) ouders met opvoedingsvragen.

De OpvoedParty is bedoeld voor beroepsopvoeders, die inzien dat:

 • Het delen en vergaren van kennis over de ontwikkeling van kinderen tot meer ontspanning in de dagelijkse opvoeding leidt;
 • OpvoedParty’s de eigen kracht van ouders versterken;
 • Een OpvoedParty de meest laagdrempelige vorm van opvoedingsondersteuning/ ouderbetrokkenheid is;
 • Ouders veel eigenWIJSheid hebben over hun kinderen die ze zelden met anderen kunnen delen;
 • Een OpvoedParty’s een makkelijke en speelse manier is om met andere ouders in contact te komen en hun netwerk te vergroten;
 • OpvoedParty’s ontspannend, gezellig, leuk en leerzaam zijn;
 • Het de hoogste tijd is om overal in Nederland OpvoedParty’s te organiseren!
Wil je een demo bekijken?

Wil je een spel bestellen?

Welke organisaties gebruiken het materiaal om opvoedingsondersteuning & ouderbetrokkenheid vorm en inhoud te geven?

Adoptieouderorganisaties, Basisonderwijs, Behandelcentra voor kinderen, jongeren (specifieke stoornissen), Bibliotheken, (Bouw)speeltuinen, Bredescholen, Bureaus Jeugdzorg, Buurtgezinnen, Centra voor Jeugd en Gezin, Consultatiebureaus, Eerstelijns praktijken: (ortho)pedagoog, psycholoog, (Jeugd) GGZ instellingen (preventieafdeling), Gemeenten (WMO, ouderbetrokkenheid, CJG, opvoedspreekuur), GGD – gezondheidsvoorlichting en groepsconsultatiebureaus, Home-Start, Humanitas (maatjesproject), Huisartsenpraktijken, Jongerencentra, Kantines van sportaccommodaties, Kerken, Kinderopvang, Kindertherapeuten, Kindercoachpraktijken, Maatschappelijk werk, MEE, OpvoedSpreekuren (gemeenten), Orthopedagogische centra, Ouderkamers (in brede scholen), Peuterspeelzalen, Pleegzorg, Poliklinieken voor kinderziekten, Schoolmaatschappelijk werk, Sociale vaardigheid trainingsbureaus, Sociale wijkteams, Speciaal Basis Onderwijs,  Speciaal Voortgezet Onderwijs, Verloskundigenpraktijken, Voortgezet Onderwijs, Vrijwilligers met een hart voor ouders, Welzijnsorganisaties, Zelfstandig ondernemers (ZZP) in zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, Ziekenhuizen (kinderafdeling), ZorgAdviesTeams, Zwembaden ….. en alle andere organisaties waar ouders en kinderen samenkomen.