Wat is een OpvoedParty?

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur in een huiskamer, waar je in klein gezelschap een gesprek over opvoeding van kinderen faciliteert. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen tijdens een OpvoedParty.

De OpvoedParty draagt zeker bij aan het versterken van de eigen kracht van opvoeders – Houriya Harrane, Versa Welzijn

Alle ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding. Een OpvoedParty is een laagdrempelige manier van opvoedingsondersteuning waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten om hun kennis en kunde te delen. Het voordeel is dat ouders niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Door de kleinschaligheid (6 tot 10 deelnemers) is er voldoende gelegenheid om ouders persoonlijk te benaderen. Na een OpvoedParty hebben ouders weer voldoende inspiratie opgedaan waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast is de OpvoedParty een zeer geschikte methode om ouderbetrokkenheid vorm en inhoud te geven, met name in onderwijs en kinderopvang.

Zie een verschil van mening als een kans om van elkaar te leren

Waarom OpvoedParty’s?

  • Omdat het delen en vergaren van kennis en informatie over de ontwikkeling van kinderen leidt tot meer ontspanning in de dagelijkse opvoeding.
  • Omdat veel ouders zich in hun eentje door de grote hoeveelheid beschikbare informatie over opvoeding heen ploeteren, zonder een antwoord te vinden op hun persoonlijke vragen.

Val elkaar niet aan maar vul elkaar aan!

  • Omdat ouders veel eigenWIJSheid hebben over hun kinderen die ze zelden met anderen kunnen delen. Anderen kunnen daarvan leren.
  • Omdat OpvoedParty’s ontspannend, gezellig, leuk en leerzaam zijn!
“Door opvoeders bij elkaar te brengen in een OpvoedParty ben je ook indirect de sociale steunstructuren van ouders aan het versterken” – Marjet, sociaal makelaar wijkteam

Onderwerpen? Je kunt gebruik maken van het Basis-OpvoedPartySpel, waarin aan de hand van kaartjes met situatieschetsen, uitgangspunten en dilemma’s het gesprek als vanzelf op gang wordt gebracht. De thema’s uit het OpvoedPartySpel zijn niet willekeurig gekozen. Ze zijn een samenvatting van 20 jaar ervaring in het beantwoorden van opvoedingsvragen. Denk maar aan de laatste vraag die je hebt beantwoord. Deze ging ongetwijfeld over één van deze drie:

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen;
  • Grensoverschrijdend gedrag;
  • Communicatie.

Als je veel met buitenlandse ouders werkt, dan adviseert Lunamare het MultiCulti-OpvoedPartySpel te gebruiken, waarin opvoeden in twee culturen aan bod komt. Ben je professioneel betrokken bij (ouders van) zorgintensieve of chronisch zieke kinderen? De vragen die deze ouders hebben, vind je terug in het AltijdWat-OpvoedPartySpel. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf een onderwerp aankaarten waar zij het over zou willen hebben. Lees hier ervaringen van klanten. Na je opleiding tot ambassadeur ben je vrij om de spelmaterialen aan te schaffen.

Spreekt jou dit aan? Kijk dan eens op deze pagina en lees alles over hoe je ambassadeur kan worden.

“De opleiding tot ambassadeur is een aanrader voor iedereen die aan de slag wil gaan met het OpvoedPartySpel” –  Ingrid van der Ploeg

Wil je artikelen lezen over de OpvoedParty? De landelijke pers schrijft regelmatig over OpvoedParty’s.