Beroepsopvoeders

  • Werk je met ouders en kinderen?
  • Op zoek naar inspiratie om ouders te helpen bij de opvoeding zonder te betuttelen?
  • Toe aan nieuwe input voor thema-bijeenkomsten met ouders?
  • Wil je op de meest speelse en eenvoudige manier opvoedingsondersteuning in praktijk brengen?
  • Wil je op een verfrissende manier ouderbetrokkenheid vorm en inhoud geven?
Dan is de OpvoedParty helemaal iets voor jou! En ben je klaar om ambassadeur te worden.
Wat is het doel van de OpvoedParty?

Het hoofddoel van de OpvoedParty is een positieve sociaal-emotionele gezondheidsontwikkeling en verminderd probleemgedrag op lange termijn bij kinderen van -9 maanden tot 25 jaar, door

  • versterking van opvoedvaardigheden en zelfvertrouwen bij ouders,
  • uitbreiding van het sociale netwerk en
  • reductie van schaamte om te delen over alledaagse opvoedingsvragen.

Zelf vind ik het een hele mooie manier om over de gewone dagelijkse (opvoed)situaties in gesprek te komen. Eigenlijk is dat het opvoeden tussen de regels door. Want hoe reageer je op dit soort dingen, vaak intuïtief en onbewust. Dat gaat soms goed, soms niet. En heel vaak denk je daar niet heel lang over na maar ben je zelf gewend aan je eigen opvoedstijl. 

Door de OpvoedParty word je bewust gemaakt van de onderliggende keuzes die je maakt en hoe tevreden je daar eigenlijk over bent. En hoe je kind dat beleeft. Heel wezenlijke vragen. En als mensen het aandurven om daar eerlijk over te zijn, kun je heel veel bereiken. N.B. ook in positieve zin, want ook daar zijn veel ouders (inclusief ikzelf) maar heel sober in, om te benoemen/waarderen wat je goed doet als opvoeder – Wietse de Boer, coördinator CJG

Lees hier nog meer ervaringen van klanten