OpvoedPartyAcademie

In 2018 is de OpvoedPartyAcademie van start gegaan. Dat betekent dat er ambassadeurs opgeleid worden tot trainer OpvoedParty, zodat zij in hun eigen regio beroepsopvoeders kunnen opleiden tot ambassadeurs.

Wat doet een trainer OpvoedParty?

Je bent het gezicht van Lunamare voor de OpvoedParty. In die rol ga je aan de slag met:

  • Het genereren van publiciteit rond de OpvoedParty in het eigen netwerk en terugkoppelen van je ervaringen aan een gedreven team van collega-trainers;
  • Het onderhouden van contact over de OpvoedParty met gemeenten, onderwijs, welzijn, formele zorgaanbieders, (kinder)opvang en andere partners in het sociale domein;
  • Het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van incompany-trajecten (= Basistraining en Terugkom-, Inspiratie- & Opfrisbijeenkomst).

Ben jij ambassadeur, ZZP-er en heb je meer dan gemiddelde ambities met de OpvoedParty? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Dit zijn je collega-trainers

Rosalie Keet –  Samen en Zelf – eigenwijze begeleiding

Mijn kracht zit in mijn positieve benadering, het verbinden en mijn betrokkenheid.

Mijn hart ligt bij het stimuleren van de ander om zich op unieke wijze te ontwikkelen.

Mijn missie is samen de eigen kracht (her)vinden.

Als vaktherapeut en coach sta ik naast de ander om inzicht te verkrijgen in de drijfveren van gedrag. Het mooie aan dit verkennen vindt ik het ontdekken van de behoefte en motivatie van iemand zijn keuzes, zonder hier een goed of fout aan te verbinden. Om vervolgens een passende weg te vinden om te ontwikkelen. Iedere ouder die ik in het werkveld ben tegengekomen ervaart onzekerheden over en in de opvoeding. Het vraagt moed om (dagelijkse) kwesties te bespreken om te komen tot positieve (gedrags)verandering. Door het laagdrempelige karakter van de OpvoedParty worden deelnemers uitgenodigd ervaringen te delen, van elkaar te leren en wordt de eigen kracht als opvoeder ervaren.

Het vrij zijn van oordelen, de waardering voor het unieke van iedere deelnemer en gelijkwaardigheid binnen de bijeenkomsten spreken mij aan. Tijdens het begeleiden van een OpvoedParty ben ik telkens opnieuw geboeid door de waardevolle interactie die ontstaan vanuit openheid tussen de deelnemers. Het is voor mij als trainer een uitdaging om iedereen met inspiratie, praktische tips en inzichten te laten groeien. Het is mooi om naast ouders ook professionals te mogen begeleiden, zodat steeds meer opvoeders kunnen profiteren van deze  kracht van delen!

Sylvia van Asperen – Semmie Sprekend Spel & Training

Mijn kracht ligt in het inspireren van professionals en ouders creatief om te gaan met moeilijke opvoed- en ontwikkelingsvragen.
Mijn hart ligt bij het ondersteunen van professionals met verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen.
Mijn missie is professionals te helpen authenticiteit, methodiek en speelplezier combineren in het dagelijks werk.

Vanuit Semmie Sprekend Spel & Training ondersteun ik pedagogische, sociale en GGZ- professionals met training en materialen om het dagelijks werk nog creatiever en boeiender te maken dan het al is. Begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en dus ook ouders vraagt een flinke dosis creativiteit, kundigheid, aanpassingsvermogen en empathisch vermogen van de professional. De Opvoedparty sluit hier naadloos op aan.

Met de Opvoedparty hebben professionals een prachtig middel om contacten met ouders onderling tot stand te brengen en vorm te geven. Het delen en (h)erkennen van vergelijkbare ervaringen is een krachtige hulpbron. Met het inzetten van de Opvoedparty geef je als  professional ouders ruimte hun ervaringen te delen en mogelijkheid van elkaar te leren op een ongedwongen manier. Met het verzorgen van opleiding tot ambassadeur OpvoedParty komen mijn enthousiasme voor de Opvoedparty, mijn passie voor de pedagogische of sociale professional en mijn interesse in wat een mens vindt, beleeft en ervaart samen. Met als doel van de training dat de professional met inspiratie en een krachtige tool het werkveld instapt om ouders samen te brengen.

Vicky DuthooCoachingpraktijk Lagom

Binnenkort hier meer over Vicky.