Onderwijs

De OpvoedParty is in toenemende mate een belangrijke interventie in het onderwijs. onderwijs

Niet alleen om ouderbetrokkenheid vorm te geven maar ook om een gesprek in de ouderkamer of een speelse interactieve OpvoedPartyOuderavond te organiseren. In het MBO, HBO en op de Universiteit maken studenten kennis met de methodiek, zodat zij deze later als werkende professional in hun rugzak mee kunnen nemen.