OpvoedParty in de media

Oktober 2019 – Het succes van het succes van de OpvoedParty ontrafeld

In aanloop naar het congres Vroeghulp & Vroegsignalering 2020 van Vakblad Vroeg, waar wij een deelsessie verzorgen, heeft de redactie een mooi interview afgenomen. Opnieuw een ode aan de AltijdWat-OpvoedParty voor ouders van zorgintensieve kinderen.

Januari 2019 – Sardes omarmt de OpvoedParty

In deze mooi vormgegeven folder over methodieken voor vluchtelingenkinderen in de kinderopvang besteedt Sardes aandacht aan de OpvoedParty als methode voor opvoedingsondersteuning aan ouders van vluchtelingenkinderen. Daarnaast hebben zij ook een folder rond ouderbetrokkenheid ontwikkeld, waar eveneens de OpvoedParty genoemd wordt als mogelijkheid om hier vorm en inhoud aan te geven.

Oktober 2017 – Tytsjerksteradiel neemt OpvoedParty op in het basisaanbod. 

Apetrots zijn de kersverse ambassadeurs op hun certificaten. En met recht. Tytsjerksteradiel heeft als eerste gemeente de OpvoedParty ingezet als organisatie-overstijgend aanbod. GGD Fryslân/ consultatiebureau, Jeugdteam en KEaRN Welzijn hebben de handen ineen geslagen. In de Dorpen- en Jeugdteamkrant is er een halve pagina aan gewijd. Een lezenswaardig artikel waar we trots op zijn.

Oktober 2017 – Week van de Opvoeding 2017: Primeur in Vlaardingen!

In Vlaardingen is in de Week van de Opvoeding voor het eerst in de geschiedenis een wethouder en een aantal raadsleden aangeschoven bij een OpvoedParty. In kindcentrum Prins Willem Alexander was wethouder Cees Oosterom te gast aan tafel bij Stichting Aanzet.

Juni 2017 – Vakblad Vroeg besteedt aandacht aan de AltijdWat-OpvoedParty 

Leuk dat deze maand ook Vakblad Vroeg aandacht besteedt aan de OpvoedParty. In het bijzonder aan de OpvoedParty voor ouders van zorgintensieve kinderen en het AltijdWat-OpvoedPartySpel.

Juni 2017 – Pilot GGD GHOR afgerond met een positief resultaat

Het heeft even geduurd maar de pilot met GGD GHOR is afgerond. Het resultaat is overwegend positief. In dit verslag kunt u lezen wat JGZ-medewerkers vinden van de OpvoedParty in hun dagelijks werk. Het resultaat is ook gepubliceerd op kennisnet.

Mei 2017 – Versterken van wijkgerichte steunstructuren

Het Verwey-Jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar instrumenten voor het versterken van (wijkgerichte) steunstructuren tussen ouders. De OpvoedParty wordt hier onder de aandacht gebracht naast de Wijkacademies & Het Begint Bij Mij. Al met al een lezenswaardig document.

Maart 2017 – OpvoedParty onder de aandacht bij Ouders Centraal

Vrijwel direct na de lancering van de website Ouders Centraal heeft zij aandacht besteed aan de OpvoedParty.  We zijn blij met deze spontane belangstelling voor de OpvoedParty. Je kunt het hier teruglezen.

November 2016 – Aan de keukentafel bij…

Op 4 november om 10.00 uur heeft Jacqueline Schilling aan haar digitale keukentafel een interview gehouden met Katrien Laane, “de vrouw achter de OpvoedParty”. De kwaliteit van de video is niet optimaal maar je kunt hier wel nader kennismaken met het gedachtegoed van de OpvoedParty en een stukje privéleven van Katrien.

September 2016 – OpvoedParty in de PIP!logo-pip

Deze maand staan er maar liefst 4 pagina’s over de OpvoedParty in de Pedagogiek in Praktijk. Met deze keer speciale aandacht voor de relatie tussen Ouderbetrokkenheid en de OpvoedParty. Een lezenswaardig document waar we trots op zijn.

Januari 2016 – OpvoedParty om opvoedspanningen te tegen te gaan

Jaarlijks organiseren studenten van de HvA in samenwerking met stadsdeel West en de Academie van de Stad OpvoedParty’s voor gezinnen in Amsterdam. Dit doen ze voor hun minor opvoedingsondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Januari 2016 – OpvoedParty opgenomen in digitale toolbox opvoeden JGZ Utrecht 

Steeds meer organisaties nemen de OpvoedParty serieus. Met enige gepaste trots kan ik vermelden dat met ingang van heden de OpvoedParty is opgenomen in de toolbox opvoeden voor JGZ-professionals van de gemeente Utrecht. In dit document leest u er alles over. Utrecht – Digitale toolbox opvoeden – Nieuwsflits januari 2016

November 2015 – Tijdschrift Ouderschapskennnis

Naar aanleiding van een workshop op het landelijk congres Ouderschapskennis in 2015 is in het gelijknamige blad in november 2015 een artikel over de OpvoedParty verschenen. Je kunt het hier downloaden.

Mei 2015 – BBMP

Het tijdschrift BBMP (Beleid, bestuur, management en pedagogiek in de kinderopvang) wijdde, in het nummer van april/mei 2015, een artikel aan de Opvoedparty. Download het artikel hier.

Oktober 2014 – Moet de vader blijven waarschuwen voor foute vrienden en een luie lover?

Column “De opvoedvraag” van Rob Pietersen, Trouw, 8 oktober 2014. Download de PDF hier.

Maart 2014 – De Opvoedparty op tv 

10xbeter, NTR, 12 maart 2014

Juli 2013 – Basistraining OpvoedParty opgenomen in databank Na- en bijscholing Nederlands JeugdInstituut 

Je kunt hier het aanbod zoals vermeld op de website van het NJi bekijken.

April 2013 – Alles wat je altijd al wilde weten over de OpvoedParty 

Een interview van Lindy Thijsse (Opvoedcoaches) met de auteur van het OpvoedPartySpel – Katrien Laane. Nieuwsgierig? Klik hier!

November 2011 – Dan doe ik het nog niet zo slecht 

Dirk Jacob Nieuwboer (verschenen in De Pers, 15 november 2011). De journalist was aanwezig bij een OpvoedParty in Utrecht en heeft er een verslag over geschreven. Je kunt het  hier lezen. Het artikel staat op pagina 7.

Januari 2010 – De moed om over opvoeden te praten 

Mandy Pijl (verschenen in Trouw, 28 januari 2010). Eerste artikel in de landelijke pers, dat de aanleiding is geweest om het OpvoedPartySpel te ontwikkelen. Je kunt dit artikel hier lezen.