OpvoedPartyOuderAvond

  • Trek je al jaren geen volle zalen meer met ouderavonden?
  • Op zoek een originele interactieve belevenis voor ouders?
  • Ouders op speelse wijze helpen met hun dagelijkse knagende opvoedingsvragen?

Denk dan eens aan een OpvoedPartyAvond. Lunamare maakt graag interactieve ouderavonden op maat voor kinderopvang, onderwijs, welzijns- of zorginstelling.

Hoe? Je kiest een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld zelfbeeld/ zelfvertrouwen, regels en grenzen, pesten live en online, sociale weerbaarheid, helder communiceren met kinderen, waarde(n)vol opvoeden etc. Ouders kunnen ook zelf (desgewenst anoniem) vragen inbrengen. Op grond van die vragen maakt Lunamare een inleiding. Ook zonder specifiek thema is een OpvoedPartyAvond altijd inspirerend. Lunamare bezorgt je in 2 uur een onvergetelijke avond.

De ouderraad van het KWC te Culemborg had Katrien Laane uitgenodigd voor een ‘OpvoedPartyAvond’ voor alle ouders van de leerlingen. Na een plenaire inleiding werden de ouders in groepjes verdeeld om a.d.h.v. kaartjes van het OpvoedPartySpel enkele situaties onderling te bespreken. Voor veel ouders was het fijn om in betrouwbare kring een persoonlijk probleem neer te leggen en te concluderen dat ook anderen met vaak dezelfde uitdagingen te kampen hebben. Al met al een inspirerende avond over opvoeden met praktisch toepasbare tips voor thuis.

 

OpvoedPartyZaal ouderavond

Globaal programma (2 uur):

  • Warming up – kennismaken met elkaar en met de spreker
  • Inleiding en uitleg over discussie – 20 tot 30 minuten
  • Discussie in subgroepen met het OpvoedPartySpel – 60 tot 70 minuten
  • Plenaire oogst van de avond – 20 tot 30 minuten

Kosten?

  • Kennismakings- c.q. offertegesprek & evaluatie is gratis.
  • Uitvoering van de avond: €495,= (exclusief 21% BTW en reiskosten).
  • Organisatiekosten (zoals ruimte reserveren, koffie/thee, uitnodigingen maken, werving ouders, gebruik van beamer, overige materiaalkosten etc.) worden in overleg eventueel verrekend. Lunamare streeft ernaar deze zo laag mogelijk te houden. Vraag gerust om advies.

Krap bij kas? Lunamare streeft ernaar om voor ieder budget een passend aanbod op maat te maken. Dus ook als je (tijdelijk) minder te besteden heeft, bent je van harte uitgenodigd om contact op te nemen voor aanbod dat past bij jouw budget. Ook als je meerdere producten tegelijkertijd afneemt, kan dat een mooie besparing opleveren.